به پايگاه اطلاع رسـاني  دبستان دخترانه ميثاق 2 خوش آمديد.

هدف ما تربيت عبد صالح براي خداست.

      شهادت عزالدين قسام روحاني مبارز ضد صهيونيستي(1935م)

رويداد امروز29 آذر:
شمسي:تحصن 65 نفر از استادان دانشگاه‌ در ساختمان دبيرخانه‌ دانشگاه‌ تهران براى بازگشايى دانشگاههاى كشور(1357ش)
- روز تجليل از مهندس محمدجواد تندگويان(1370ش)
- روز شهداي صنعت نفت

قمري:رحلت آيت الله العظمي سيدعبدالاعلي سبزواري فقيه و مفسر و قرآن پژوه(1414ق) - روز جهاني وقف
ميلادي:
شهادت عزالدين قسام روحاني مبارز ضد صهيونيستي(1935م)

 

جمع بندي نتايج كسب شده ي در تمامي آزمون هاي مراتسال تحصيلي 93-92
 

 

 

    

  

 

ويژگي هاي انحصاري دبستان ميثاق

 

 

فعاليت هاي آموزشي و پرورشي:

 

 

فعاليتهاي بهداشتي و ورزشي: