به پايگاه اطلاع رسـاني  دبستان دخترانه ميثاق 2 خوش آمديد.   

     خجسته باد پيوند «نبوت» و «امامت» در نقطه اوجى به نام غدير خم
 

جمع بندي نتايج كسب شده ي در تمامي آزمون هاي مراتسال تحصيلي 93-92
 

 

     

 

براي دريافت فايل راهنماي آيه هاي تمدن اينجا كليك كنيد.
 

 

ويژگي هاي انحصاري دبستان ميثاق

 

 

 

 

فعاليت هاي آموزشي و پرورشي:

 

 

 

فعاليتهاي بهداشتي و ورزشي: