به پايگاه اطلاع رسـاني  دبستان دخترانه ميثاق 2 خوش آمديد.

هدف ما تربيت عبد صالح براي خداست.

     

رويداد امروز26 آذر:
شمسي:روز حمل و نقل و رانندگان
قمري:وفات اسماعيل بن عباد طالقاني معروف به صاحب، وزير دانشمند و شيعي مذهب آل بويه(386ق)
- شهادت ايت الله حاج ميرزا علي غروي تبريزي در بازگشت كربلا به نجف توسط دشمنان اسلام(1419ق)

ميلادي:
تهاجم نظامي امريكا و انگليس به عراق(1998م)

 

جمع بندي نتايج كسب شده ي در تمامي آزمون هاي مراتسال تحصيلي 93-92
 

 

 

    

  

 

ويژگي هاي انحصاري دبستان ميثاق

 

 

فعاليت هاي آموزشي و پرورشي:

 

 

فعاليتهاي بهداشتي و ورزشي: