به پايگاه اطلاع رسـاني  دبستان دخترانه ميثاق 2 خوش آمديد.

هدف ما تربيت عبد صالح براي خداست.

     رويداد امروز12 بهمن :

شمسي: بازگشت پيروزمندانه امام خميني(ره) به ميهن(1357ش)
- شهادت حجه الاسلام عبدالله ميثمي نماينده حضرت امام در قرارگاه خاتم الانبيا(1365ش)

قمري:-
ميلادي:
-


 

 برندگان مرحله آموزشگاهي رشته حفظ قرآن

پايه سوم 1- زهرا جوادي رتبه اول
پايه سوم 2- اسرا حشمت سار رتبه دوم
پايه چهارم 1- فاطمه اشجاري رتبه اول
پايه چهارم 2- زينب سادات كريمي آذر رتبه دوم
پايه چهارم 3- مبينا بخشعلي زاده رتبه سوم
پايه پنجم 1- زهرا عباس پور رتبه اول
پايه پنجم 2-زهرا برادري رتبه دوم
پايه ششم فاطمه عباس پور رتبه اول

برندگان مرحله آموزشگاهي رشته قرائت قرآن

پايه سوم 1- مائده نكو رتبه اول
پايه چهارم 1- زهرا جليل پور رتبه اول
پايه چهارم 2- كوثر قبائي رنبه دوم
پايه چهارم 3- غزل فخري پور رتبه سوم
پايه پنجم 1- مائده ملكي رتبه اول
پايه پنجم 2- ثنا ايرجي رتبه دوم
پايه پنجم 3- مائده عباسي رتبه سوم
پايه ششم 1- اسما مصطفائي رتبه اول
پايه ششم 2- پريا بهمرام رتبه دوم
پايه ششم 3- مهشاد نريماني رتبه سوم 

 

ويژگي هاي انحصاري دبستان ميثاق

 

 

فعاليت هاي آموزشي و پرورشي

 

 

فعاليتهاي بهداشتي و ورزشي